Oferta

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą:

 1. Kompleksowa obsługa Księgowa
 2. Kompleksowa obsługa Kadrowa
 3. Doradztwo podatkowe
 1. Prowadzenie Ksiąg Handlowych
  • Pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości
  • Weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym
  • Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej
  • Sporządzanie zestawień księgowych oraz sprawozdań finansowych
  • Rozliczanie z US oraz ZUS
  • Służenie bieżącym doradztwem w zakresie księgowym i podatkowym wynikającym z normalnej działalności Firmy
  • inne
 2. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
  • Weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym
  • Ewidencja zdarzeń gospodarczych
  • Ewidencja środków trwałych
  • Ewidencja wyposażenia
  • Rozliczanie z US i ZUS
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych (miesięcznych, oraz deklaracji rocznych)
 3. Prowadzenie ryczałtu
 4. Prowadzenie ewidencji VAT
 5. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
  • teczki osobowe pracowników
  • listy płac
  • deklaracje ZUS zgłoszeniowe i rozliczeniowe
  • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa pracy i ZUS (karty pracy, ewidencje urlopów, zwolnień od pracy, karty zasiłkowe)

Rozwiązujemy problemy klientów:

 • Pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań, np. wybór formy opodatkowania a co za tym idzie sposób rozliczania z US.
 • Doradzamy w zakresie bieżących spraw dotyczących prowadzonej działalności.
 • Czuwamy nad poprawnością dokumentacji księgowej, weryfikujemy dokumenty przygotowane przez klientów.
 • Wypełniamy dokumentację finansową w celu np. ubiegania się o kredyt.
 • Odpowiadamy przed US i ZUS za prowadzoną księgowość, reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi.